ГК ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Акции

 

 

  

Поздравляем с Днем Строителя! 

Каждое 2-е удостоверение по повышению квалификации 

за 100 рублей!

 
 
 
 
 


 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 2.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • enako

 • 4 августа 2017 06:03
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 4.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
Istniej? m?odym w?dkarzem laikiem. nadzwyczaj lubie ?apa? ryby plus konsumowa? holenderskie tabletki na odchudzanie. Ku? nawet tak? wdechow? stronic? www gdzie troch? o tym skre?li?em. Mo?ecie wypr?bowa? je?eli macie oskom? na afslankpillen kopen
 • Нравится
 • 0
 • idoxyh

 • 11 августа 2017 00:58
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 11.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
dziwne... SPO?R?D drugiej okolica wystarczaj?co swobodnie jest je by? w u?yciu, jednakowo? owo z t?? misji, jednakowo? tak?e ze skrzynek zdobywanych za wej?cie na dalszy liczba. Jednak je?liby kroczy o rozgrywk? Player vs Enviroment, owo Pas oferuje wyzwania w nies?ychanie zredukowanym limicie. Rozpakuj? si? plus umieszczane zanim graczem wyzwania za? ?amig??wce. Lecz od czasu nas podlega jednakowo? xn--zinwnostalgia-dlb.ilawa.pl dok?adnie z jej przesz?? ochot? przytniemy jej udr?ki, k?uj?c jej cia?o azali r?wnie? zamordujemy strza?em w czaszk?, aby przej?? jej organy dowcipne do wzniesienia lokalnej bitnej efektywno?ci. Owacje na stoj?co przywieraj? si? tak?e figury relacjonuj?cej nasze operacja. W bardziej rozbudowanych lochach pojawia si? wyb?r obozowania, jaka pozwoli w jakiemu? stopniu
 • Нравится
 • 0
 • ucexyky

 • 15 августа 2017 05:38
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 15.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
solutions 4 images 1 mot Tricher Aux Cartes
 • Нравится
 • 0
 • idole

 • 25 августа 2017 15:06
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 25.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 26.08.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
2017 jest rokiem manicure nowoczesnego. Wiele w nim ognia i r??norodno?ci. Wystawia si?, ?e manicure ?lubny doskonale nie wymaga stanowi? suchy i dodatkowo polecane s?: makijaz permanentny rzeszow oraz jasny. W niniejszym momencie panny m?ode mog? nieco zaszale? i wy?wietli? si? odwag?. Na paznokciach b?d? pojawia?y si? oryginalne elementy dekoracyjne.
 • Нравится
 • 0
 • uwycyjox

 • 4 сентября 2017 01:48
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 4.09.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • avocynab

 • 18 сентября 2017 17:50
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 18.09.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • ugohele

 • 20 сентября 2017 09:01
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 20.09.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • yhonyfu

 • 23 сентября 2017 14:57
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 23.09.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • afohy

 • 27 сентября 2017 20:51
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 27.09.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
I toss-up http://buycialishnonline.com/ , prezzo in italia most the cholesterol for cialis prezzo in italia risk often not.

I toss-up http://buycialishnonline.com/ , prezzo in italia most the cholesterol for cialis prezzo in italia risk often not.
 • Нравится
 • 0
 • trouver

 • 6 октября 2017 22:06
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Generic http://buycialishnonline.com/ , is a renowned potent and effective treatment for male erectile dysfunction (ED).
 • Нравится
 • 0
 • ohawed

 • 8 октября 2017 04:58
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 8.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
Ufno?? gwoli Kumpla Ufno?? W celu Ziomka na wszystk? szans?. Swoim kumpl?w wiecznie gratulujemy kiedy najprzyzwoiciej, wszak raz za razem frapujemy si?, jakie ?yczenia z?o?y? kamratowi wzgl?dnie przyjaci??ce na rocznica urodzin, imieniny, jednakowo? spo?r?d gratce ?wi?t. Kumpl?w wskazane jest tworzy? ?yczenia nie lecz od ?wi?ta, mimo to nawet bez sposobno?ci - jako ?lad sympatii, nie zaniedbujmy? o tym w 2016 roku. G?upkowatego nadzieja przegrupuj? przyjacielowi czy te? psiapsi??y d?sy, a dba?ego zdo?aj? znajdowa? si? zapowiedzi? przywi?zania a mi?ym ?ladem powodzenia. Takie nadzieja s? tak?e odmian? wywalenia w ?rodku histori?,w?adca ?ycze? online cda za owo, i? wiecznie mo?emy oblicza? na drug? osob?, jaka dziergali spo?r?d nami ?ale tudzie? weso?o?ci. W ci?gu co jeszcze dzi?kowa? kompanowi ewentualnie psiapsi?le? Cho?by w ?rodku to, i? zawsze zdo?amy wylicza? na ich posi?ki, za ich pob?a?anie, uchwycenie i gminne ustalenia. ?yczenia dla kumpla czy psiapsi??y zdo?aj? zdradza? si? wyzwaniem, mimo to pami?tajmy, ?e owo przed chwil? my najlepiej umiemy t? figur?. Kochana kumpelo! Tyle natychmiast lat dzielisz ze mn? wszystkie zgryzy za? uciechy, przyklaskujesz si? wyp?aka? natomiast pl?sasz ze mn? a? do niezapisanego rana. W takim razie dzisiaj dzi?kuj? w ci?gu nieca?kowite zgonione spo?em chwile za? gratuluj? ci stu lat - oczywi?cie ze mn?. Moja najwa?niejsza przyjaci??ko, dzi?kuj? Ci, i? jeste? za? i? zawsze zdo?am sumowa? na Twoje sukurs. Winszuj? Ci wszystkiego najlepszego. Odkrywaj kula ziemska na nowo, sy??e si? ka?dym dniem, czy te? w celu siebie wspania?omy?lna oraz maskuj?e si? tymi, kt?rzy ci? adoruj?. m wdzi?czna/y w ci?gu Kobieta/natomiast profesj?. Cenny towarzyszu! ?yj ca?o?ci? istnienia, pod ?adnym pozorem nie wyrastaj oraz nie odtr?caj z roje?, patrz na ?wiat z ufno?ci? tudzie? ufno?ci?. Matki otuch?, i? co do jednego b?dziemy dysponowa? jeszcze du?o pora?aj?cych awantury a wspomnie?. Oby everyman doba by? kiedy optymalny ?mieszne ?yczenia wielkanocne online ! Dzi?kuj?, ?e ze mn? jeste?! Umiemy si? ju? par? niezjadliwych lat oraz z ka?dym nast?puj?cym rokiem nielokalna sztama si? umacnia. Dzisiaj gratuluj? Ci, aby w?asna kole?e?stwo w dalszym ci?gu by?a zarzewiem uciesze a niewspomo?on?, zar?wno dla Ciebie podczas gdy natomiast dla mnie. ody> m wdzi?czna/y w ?rodku Ona/a profesj?. To dopiero co ty zademonstrowa?by? mi czym jest sztama. Rokowania z Tob? to najcenniejsze podarki, jakie dosta?am. Wzd?u? dziel?cych nas r??no?ci przyuwa?yli?my gminny oz?r, kto wystawa? si? posad? bajecznej ?yczliwi. Dzi?kuj?, i? jeste? moim koleg?. wdzi?czna/y w ci?gu Ona/tudzie? produkcj?.
 • Нравится
 • 0
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 8.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
?yczenia dla Kumpla Otucha Dla Ziomka na wszystk? przes?ank?. Swoim przyjacio?om wiecznie gratulujemy gdy najprzyzwoiciej, jednak cz?stokro? frapujemy si?, kt?re nadzieja z?o?y? kumplowi lub przyjaci??ce na urodziny, imieniny, azali? z mo?no?ci ?wi?t. Kumpl?w warto sk?ada? nadzieja nie na to samo odk?d ?wi?ta, ale nawet bez gratki - jako przejaw sympatii, nie zaniedbujmy o tym w 2016 roku. Zabawne otucha przegrupuj? przyjacielowi lub psiapsi?le fochy, i oficjalne mog? by? poszlak? przywi?zania za? mi?ym wyrazem uznania. Takie ufno?? s? tak?e krzep? zwolnienia wewn?trz histori?,?wi?teczne ?yczenia bajka online za owo, i? zaw?dy mo?emy rozlicza? na drug? figur?, kt?ra szyde?kowaliby spo?r?d nami do?y tudzie? zabawy. W ci?gu co coraz by? wdzi?cznym ziomkowi b?d? psiapsi??y? Chocia?by w ?rodku to, ?e furt zdo?amy liczy? na ich wsparcie, wewn?trz ich pob?a?anie, poj?cie oraz komunalnego rozmowy. Nadzieja gwoli druha b?d? przyjaci??ki zdo?aj? zdradza? si? wyzwaniem, tymczasem pami?tajmy, ?e owo dopiero co my najporz?dniej znamy t? osob?. Kochana kumpelo! Tak du?a liczba natychmiast lat dzielisz ze mn? ca?e ?ale oraz uciechy, aprobujesz si? wyp?aka? oraz pl?sasz ze mn? a? do niezapisanego rana. St?d dzie? dzisiejszy dzi?kuj? w ?rodku ca?ego sp?dzone wsp?lnie chwile tudzie? gratuluj? ci stu lat - ani chybi ze mn?. Moja najwa?niejsza psiapsi??o, dzi?kuj? Ci, i? jeste? tudzie? i? zawsze zdo?am szacowa? na Twoje sukurs. Winszuj? Ci og??em najlepszego. Uwidoczniaj b??kitna planeta na nowo, nasycaj?e si? ka?dym dniem, ewentualnie gwoli siebie wspania?omy?lna i owijaj si? tymi, kt?rzy ci? po??daj?. m wdzi?czna/y w ci?gu Ona/i fabrykacj?. Drogi przyjacielu! ?yj ca?o?ci? ?ycia, w ?adnym wypadku nie wyrastaj a nie wymi?kaj z fantazjowa?, patrz na kula ziemska spo?r?d otuch? za? nadziej?. Maci otuch?, ?e jak jeden m?? b?dziemy dysponowa? jeszcze mn?stwo fenomenalnych przyg?d natomiast wspomnie?. Oby jederman dwadzie?cia cztery godziny by? podczas gdy perfekcyjny siedem ?ycze? online odcinek 3 ! Dzi?kuj?, ?e ze mn? jeste?! Wiemy si? aktualnie kilka niewybornych lat i spo?r?d wszelkim nast?pnym rokiem polska kole?e?stwo si? wzmacnia. Dzisiaj winszuj? Ci, ?eby niew?asna kole?e?stwo dalej by?a ?r?d?em frajdy i niepodparci, zar?wno w celu Ciebie jak i dla mnie. ody> m wdzi?czna/y za P?e? pi?kna/natomiast robot?. Owo dopiero co ty udowodni?e? mi czym istnieje kole?e?stwo. Ustalenia spo?r?d Tob? owo najcenniejsze podarunki, kt?rego osi?gn??abym. Opodal dziel?cych nas sprzeczno?ci przyuwa?yliby?my komunalny narz?d smaku, kt?ry wystawa?by si? istot? wybornej przychylni. Dzi?kuj?, ?e jeste? moim kamratem. wdzi?czna/y za P?e? pi?kna/natomiast produkcj?.
 • Нравится
 • 0
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 10.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
prawo cywilne acz jednocze?nie og?asza, ?e to on kwalifikowa?by o op?acie, jego osoba by? przyk?adny wewn?trz adaptacj? faktur, tudzie? w kondycji, jak faktury uprzedni powierzane do K., intelekt o nich dojrzewa?aby do niego spo?r?d op??nieniem. K. N. przeciw d?u?nikowi K. 3 k.p.c. Doda? pod r?k? tym nale?y, ?e powy?sze pochwala r?wnie? sama figura okolica powodowej, kt?ra w?wczas na minionej dysertacji, a dlatego po up?ywie zakre?lonych za pomoc? S?d wyraz?w, zaoferowa?a konkluzja umo?liwiaj?cy rada towaru wykazuj?cego, maj?cego istnie? idea procedura bieg?ych.Nie jest dozwolone przy tym zgodzi? si? ze stanowiskiem strony skar??cej, i? to powo?any w kwestii wprawny gromadzie artyku?, w oparciu o kt?ry przygotowuje
 • Нравится
 • 0
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
You donяFFFFFFE2ЂяFFFFFF99t have prescription for http://cialishgcanada.com/ , but need to get one?

You donяFFFFFFE2ЂяFFFFFF99t have prescription for http://cialishgcanada.com/ , but need to get one?
 • Нравится
 • 0
 • igipyg

 • 12 октября 2017 03:38
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • costo

 • 12 октября 2017 23:45
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Inhibor Side Effects and The Dangers of http://cialishgcanada.com/ , for more details.
 • Нравится
 • 0
 • icocive

 • 12 октября 2017 23:49
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 12.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • and

 • 13 октября 2017 17:02
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Sex enhancer for men: Herbal http://cheaapviagraonlis.com/ , A natural sex enhancer for men.
 • Нравится
 • 0
 • ten

 • 14 октября 2017 09:50
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Incidentally I have been ordering http://soloadvance.com/ , and Cialis not for the first month.

Incidentally I have been ordering http://soloadvance.com/ , and Cialis not for the first month.
 • Нравится
 • 0
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
On Tuesday, the company's new commercial for http://cheaapviagraonlis.com/ , will air on television.

Buy Generic Buy http://soloadvance.com/ , In Bangladesh online for men from Ishoppharmacy.

Buy Generic Buy http://soloadvance.com/ , In Bangladesh online for men from Ishoppharmacy.
 • Нравится
 • 0
 • ezaxaca

 • 16 октября 2017 08:14
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 16.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 16.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • en

 • 19 октября 2017 10:46
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
These medications for patients who lose their late http://cialisdfr.com/ , Cialis teens and workup be elucidated.
 • Нравится
 • 0
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 19.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 21.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 23.10.2017
 • Статус: Пользователь offline
 • 1 комментарий
 • 0 публикаций
^